ชมพูนงนุช


NA
ชมพูนงนุช
Rondeletia leucophylla Kunth
Rondeletia
leucophylla
Kunth
RUBIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ