ผักกาดส้ม


NA
ผักกาดส้ม
Curly dock / Yellow dock
Rumex crispus L.
Rumex
crispus
L.
POLYGONACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ