พวงชมพู


NA
พวงชมพู
ชมพูพวง พวงนาค (กลาง)/ หงอนนาค (ปัตตานี) 
Chian of  love/ Confederate vine/ Coral vine
Antigonon leptopus Hook. & Arn.
Antigonon
leptopus
Hook. & Arn.
POLYGONACEAE
เป็นไม้เลื้อย มีลำต้นกิ่งก้านขนาดเล็ก อายุหลายปี ใช้มือพันเลื้อยได้ไกลถึง 12 ม. รากเป็นหัวใต้ดิน
เดี่ยว ออกสลับรูปหัวใจขนาด 10-12 x 16-18 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้า แผ่นใบบางเห็นเส้นใบชัดเจน มีมือพันที่ปลายยอดและซอกใบ
ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบและปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-15 ซม. กลีบดอกสีชมพู กลีบดอกรูปหัวใจคว่ำมี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายประกอบปิดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.
รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-1 ซม. สีน้ำตาล
-
-
ใช่
-
-
ไม่
2

ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก

ชอบแสงแดดจัด หมั่นตัดแต่งกิ่งแก่ เป็นโรค และใบแห้งออกให้เข้ารูปทรง เพราะเป็นไม้โตเร็ว

                เพาะเมล็ด และปักชำ
[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ