กฤษณา


NA
กฤษณา
ไม้หอม (ตะวันออก,ใต้)
Aloewood / Calambac / Eagle wood
Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte
Aquilaria
crassna
Pierre ex Lecomte
THYMALAEACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ