ลิ้นนาคราช


NA
ลิ้นนาคราช
ลิ้นมังกร(กทม.,กลาง) / ว่านจะเข้(เชียงใหม่) / ว่านประหลาด(แพร่) / ว่านหางเสือ(กลาง)
Bowstring hemp
Sansevieria trifasciata Prain
Sansevieria
trifasciata
Prain
DRACAENACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ