ศรียะลา


NA
ศรียะลา
โสกเหลือง(กทม.) / อโศกเหลือง,อโศกใหญ่ (ใต้) 
Saraca thaipingensis Cantley ex Prain
Saraca
thaipingensis
Cantley ex Prain
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดกลมทึบ เปลือกเรียบสีเทาอมน้ำตาล มีช่องระบายอากาศเป็นตุ่มกระจายทั่วลำต้น    
ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงสลับ ใบย่อย 2-7 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปรี รูปขอบขนานแกมรูปใบหอกหรือรูปไข่ กว้าง 3-9 ซม. ยาว 7-32 ซม. ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม โคนใบมนหรือสอบเรียวผิวใบด้านบนมองเห็นเส้นแขนงใบเป็นร่องลึกชัดเจนข้างละ 10-12 เส้น ก้านใบย่อยยาว 3-5 มม.
สีเหลืองสด กลีบเลี้ยง 4 กลีบ ไม่มีกลีบดอก ดอกบานไม่พร้อมกัน ดอกที่บานแล้วจะมีสีเข้มกว่าดอกอ่อน เกสรเพศผู้ 3-6 อัน ส่วนใหญ่มี 4 อัน ออกรวมเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั่นที่ปลายกิ่งและลำต้น ช่อดอกกว้าง 15-40 ซม. ใบประดับร่วงง่าย ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. มีกลิ่นหอม
เป็นฝักแห้งแตกแบน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ผิวสีแดงปนน้ำตาล ปลายฝัก โค้งทั้งสองด้าน กว้าง 3.5-8 ซม. ยาว 15-40 ซม.  เมล็ด รูปไข่แกมรูปขอบขนานมี 2-3 เมล็ด
กุมภาพันธ์
มีนาคม
ไม่
มีนาคม
พฤษภาคม
ไม่
2
นิเวศวิทยา ป่าดิบชื้นและบริเวณริมน้ำ ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ นิยมปลูกประดับในสวน เพราะสีดอกสดใส ควรปลูกใกล้ศาลาและลานนั่งเล่น
สภาพดินร่วน ชอบน้ำและความชื้นสูง โตช้า เจริญเติบโตได้ดีในที่ชุ่มชื้น แสงแดดจัดหรือรำไร เพาะเมล็ด
[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [3] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ