ชุมเห็ดเทศ


NA
ชุมเห็ดเทศ
ขี้คาก(แพร่,เหนือ) / ลับมืนหลวง, หมากกะลิงเทศ (เหนือ) 
Candelabra bush / Ringworm bush
Senna alata (L.) Roxb.
Senna
alata
(L.) Roxb.
CAESALPINIACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 2-3 ม. แตกกิ่งก้านน้อยแบะขนานกับพื้นดิน เปลือกต้นเรียบ สีน้ำตาล ใบ ประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลับ ใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายใบมนหรือเว้าเล็กน้อย โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ สีแดง  
ดอกสีเหลืองทอง กลีบดอกมี 5 กลีบ ออกเป็นช่อใหญ่ชูตั้งขึ้นตามซอกใบและปลายกิ่ง มีใบประดับสีน้ำตาลแกมเหลืองหุ้มดอกตูม
เป็นฝักแบน ฝักแห้งเป็นสีดำแตกตามยาว  เมล็ด แบนมี 50-60 เมล็ด รูปสามเหลี่ยม ผิวขรุขระสีดำ
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ