สนฉัตร


NA
สนฉัตร
Norfolk Island pine
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco
Araucaria
heterophylla
(Salisb.) Franco
ARAUCARIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ