งา


NA
งา
งาขาว(กลาง) / งาดำ(กทม.)
Sesame
Sesamum orientale L.
Sesamum
orientale
L.
PEDALIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ