เหงือกปลาหมอ


NA
เหงือกปลาหมอ
แก้มหมอ(สตูล) / แก้มหมอเล(กระบี่) / จะเกร็ง, นางเกร็ง, อีเกร็ง, เหงือกปลาหมอน้ำเงิน(กลาง)
Sea holly
Acanthus ebracteatus Vahl
Acanthus
ebracteatus
Vahl
ACANTHACEAE
เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 0.5-1 ม. ลำต้นตั้งตรงกลม เรียบแข็ง สีเขียวแกมเทา บริเวณยอดอ่อนมีสีน้ำตาลอ่อน มีหนามบริเวณข้อๆ ละ 4 อัน
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่หรือรูปขอบขนาน กว้าง 3-7 ซม. ยาว 6-20 ซม. ขอบใบจักเป็นซี่ห่างๆ หรือหยักเว้าห่างๆมีหนามแหลมตรงปลาย แผ่นใบเรียบ สีเขียว เป็นมันลื่น เนื้อใบหนาเหนียว ก้านใบสั้น
ออกเป็นช่อตั้งที่ปลายยอด ช่อดอกยาว ประมาณ 10 – 15 ซม. มีดอกย่อย 10 – 20 ดอก ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกสีขาว มีจุดประสีม่วงแต้มกลางกลีบ กลีบเลี้ยงมี 5 แฉก โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอกแบ่งเป็น 2 ปาก ปากล่างใหญ่กว่า ปากบนซึ่งหดสั้น เกสรเพศผู้ 4 อัน ยอดเกสรเพศเมีย 2 อัน
เป็นฝักแบน รูปทรงกระบอกปลายมน เปลือกแข็งสีเขียวเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม 
เมล็ด มี 4 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา พบมากในพื้นที่ลุ่มใกล้ทะเล ที่เป็นน้ำกร่อยไปจนถึงที่น้ำจืด หรือในป่าชายเลนด้านหลังๆ
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] สุชาดา ศรีเพ็ญ,คุณหญิง. 2542. พรรณไม้น้ำในประเทศไทย.  บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ