ชะเนียง


NA
ชะเนียง
ขางแดง(ลพบุรี,เหนือ) / เนียง(ตรัง) / พะเนียง(กาญจนบุรี,ปัตตานี) 
Archidendron jiringa (Jack) I. C. Nielsen
Archidendron
jiringa
(Jack) I. C. Nielsen
MIMOSACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ แตกกิ่งต่ำ ใบอ่อนสีแดง เปลือกเรียบสีน้ำตาลอ่อน มีช่องระบายอากาศรูปรีตามขวางลำต้นทั่วไป
ประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงตรงข้าม 1 คู่ ใบย่อย 2-3 คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปรีแกมรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-7 ซม. ยาว 8-17.5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง และเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบข้างละ 6-8 เส้น ก้านใบยาว 2-2.5 ซม.
ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ตามซอกใบของกิ่งแก่หรือใกล้ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยก 5 แฉก มีขนประปราย กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยก 5 แฉก มีขนประปราย ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม.
เป็นฝักแห้ง ฝักหักข้อบิดโค้งเป็นเกลียว สีน้ำตาลอมดำ กว้าง 3.8-4 ซม. ยาว 15-20 ซม. มีรอยหยักเว้าตามแนวเมล็ดเป็นข้อ เปลือกหนาแข็ง 
เมล็ด กลมสีน้ำตาล มีเยื่อหุ้มเมล็ดบางๆ สีน้ำตาล มี 1 เมล็ดต่อข้อ
ธันวาคม
มรกราคม
ไม่
กุมภาพันธ์
กรกฎาคม
ไม่
1

นิเวศวิทยา ป่าดิบป่าเบญจพรรณบริเวณหุบเขาลาดชัน

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกให้ร่มเงาได้ทั่วไปหรือในสวนสมุนไพร

[1] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ