คิงปาล์ม


NA
คิงปาล์ม
ปาล์มอเลกซานดรา (กลาง)
King's palm
Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. & Drude
Archontophoenix
alexandrae
(F.Muell.) H.Wendl. & Drude
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ