มะแว้งต้น


NA
มะแว้งต้น
มะแคว้ง, มะแคว้งขม, มะแคว้งคม, มะแคว้งดำ(เหนือ) / มะแว้ง(กลาง,ใต้) / แว้งคม(สงขลา,สุราษฎร์ธานี)
Solanum indicum L.
Solanum
indicum
L.
SOLANACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 1-1.5 ม. เปลือกต้นเรียบสีน้ำตาล ยอดอ่อนและต้นอ่อนมีขนสีขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่หรือขอบขนาน กว้าง 4-10 ซม. ยาว 6-12 ซม. ปลายใบและโคนใบมนขอบใบหยักเว้า แผ่นใบสีเขียว มีขนนุ่ม ก้านใบยาว ดอก 
ดอกสีม่วง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉกแหลม ด้านนอกมีขน กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปไข่ ปลายแหลม เกสรตัวผู้สีเหลือง ติดกันเป็นรูปกรวย ออกเป็นช่อตามกิ่งหรือซอกใบ ดอกย่อยมี 5-10 ดอก 
 รูปทรงกลม ขนาด 1 ซม. ผิวเรียบ ผลดิบมีสีเขียวไม่มีลาย ผลสุกสีส้ม เมล็ด แบนจำนวนมาก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ