มะเขือเครือ


NA
มะเขือเครือ
มะเขือขื่นเครือ, มะแขว้งเครือ(เหนือ) / มะเขือญี่ปุ่น(กทม.) / สะเต๊ะ(ลำปาง) 
Solanum seaforthianum Andr.
Solanum
seaforthianum
Andr.  
SOLANACEAE
เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เลื้อยพันด้วยก้านใบได้ไกลถึง 6 เมตร  
เดี่ยว ออกสลับ รูปไข่ ขนาด 3-8 x 5-10 ซม. ขอบเรียบหรือขอบเว้าลึกเป็นพู แต่ละพูรูปไข่ ปลายใบแหลมโคนใบมน แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน
กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นถ้วย กลีบดอกสีม่วง มี 5 กลีบ รูปรี กลางกลีบเป็นสันนูนยาว โคนกลีบสีขาว ออกเป็นช่อแขนงตามซอกใบ เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 2 ซม. 
รูปกลม ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6-1 ซม.
-
-
ใช่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด ทวีปอเมริกาใต้ การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อย
แสงแดดจัด เพาะเมล็ด
[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ