มะอึก


NA
มะอึก
มะเขือปู่, มะปู่(เหนือ)
Solanum stramoniifolium Jacq.
Solanum
stramoniifolium
Jacq.
SOLANACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 1-2 ม. ทุกส่วนมีขนละเอียดสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม   
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่กว้าง กว้าง 15-25 ซม. ยาว 20-30 ซม. โคนใบเว้าหรือตัด ขอบใบหยักเว้นเป็นพู แผ่นใบสีเขียว มีขนทั้งสองด้าน
ดอกสีขาวกลีบดอกมี 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกัน ปลายแหลม เกสรเพศผู้สีเหลืองเป็นเส้นรวมเป็นยอดแหลม ออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ 
รูปทรงกลม ขนาด 1.8-2 ซม. ผิวมีขนยาวหนาแน่น ผลสุกสีเหลือแกมน้ำตาล เมล็ด แบน มีจำนวนมาก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ