มะเขือพวง


NA
มะเขือพวง
มะเขือละคร(นครราชสีมา) / มะแคว้งกูลัว, มะแคว้งกูลา(เชียงใหม่) / มะแว้ง(กลาง,ใต้) / มะแว้งช้าง(ใต้) / รับจงกลม, หมากแค้ง(นครราชสีมา)
Solanum torvum Sw.
Solanum
torvum
Sw.
SOLANACEAE
เป็นไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร แตกกิ่งก้านโปร่ง เปลือกต้นสีน้ำตาล กิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนคล้ายผงสีน้ำตาลอ่อน   
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 5-20 ซม. ยาว 7-25 ซม. ปลายใบมน โคนใบตัด ขอบใบเว้าเป้นแฉก ปลายขอบเป้นคลื่นห่างๆ แผ่นใบสีเขียว มีขน ก้านใบมีหนาม 
ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 แฉก โคนเชื่อมติดกัน ปลายแหลม เกสรเพศผู้สีเหลืองอยู่กลางดอก ออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยมีประมาณ 10-20 ดอก
รูปทรงกลม ชนาด 1.-12. ซม. สีเขียวเข้ม ผิวเรียบ ที่ขั้วผลมีกลีบเลี้ยงติดอยู่  เมล็ด แบน สีน้ำตาล มีจำนวนมาก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 

ภาพประกอบ