มะแว้งเครือ


NA
มะแว้งเครือ
แขว้งเคีย(ตาก) 
Solanum trilobatum L.
Solanum
trilobatum
L.
SOLANACEAE
เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันกับต้นไม้อื่น เลื้อยได้ไกลถึง 6 เมตร ลำต้นกลม สีเขียวเป็นมัน มีหนามแหลมตามกิ่งก้าน
เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับรูปไข่ กว้าง 4-5 ซม. ยาว 5-8 ซม. ปลายใบมน ขอบใบเว้าหยัก แผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมัน  แผ่นใบล่างมีหนามตามเส้นใบ
ออกเป็นช่อตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ดอกสีม่วง กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลีบดอกมี 5 แฉก ย่นปลายแหลม โคนเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้สีเหลืองมี 5 อัน เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 2.5-3 ซม.
รูปทรงกลม ขนาด 0.5 ซม. ผิวเรียบ ผลดิบสีเขียวมีลายขาว ผลสุกสีแดงใส  เมล็ด แบน มีจำนวนมาก
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้มไม้เลื้อย
แสงแดด เพาะเมล็ด
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร. [2] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ