มะเขือต้น


NA
มะเขือต้น
มะเขือยักษ์(กลาง) 
Brazilian Potato Tree / Potato tree
Solanum wrightii Benth.
Solanum
wrightii
Benth.
SOLANACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 5 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นมีหนาม 
เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 5-32 ซม. ยาว 9-35 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบเว้า แผ่นใบมีขนนุ่ม ใต้ใบมีขน เส้นกลางใบมีหนามประปราย
กลีบเลี้ยง 5 กลีบ แคบยาว 1.5-2 ซม. ปลายเรียวแหลม กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน ปลายแผ่เป็น 5 แฉก สีม่วงเข้ม แล้วจะเปลี่ยนเป็นม่วงจางและขาวในเวลาต่อมา เกสรเพศผู้ 5 อัน ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกที่ปลายกิ่ง 7-30 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 ซม. ดอกจะบานพร้อมกันทีละหลายดอก   
ทรงกลม ขนาด 3-5 ซม.
-
-
ใช่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด บราซิลไปถึงโบลิเวีย การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์
เจริญเติบโตได้ดีในที่อากาศเย็น แสงแดดจัด เพาะเมล็ด และปักชำกิ่ง
[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ