พิลังกาสา


NA
พิลังกาสา
ทุลังกาสา, รามใหญ่(ชุมพร) / ลังพิสา(ตราด)
Ardisia elliptica Thunb.
Ardisia
elliptica
Thunb.
MYRSINACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ