มะกอก


NA
มะกอก
กอกกุก(เชียงราย) / กอกเขา(ใต้,นครศรีธรรมราช)
Hog plum / Wild mango
Spondias pinnata (L.f.) Kurz
Spondias
pinnata
(L.f.) Kurz
ANACARDIACEAE
เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นรูปไข่ ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบสีน้ำตาล มีช่องระบายอากาศเป็นแนวยาวตามลำต้น
เป็นใบประกอบขนนก ปลายคี่ เรียงเวียนสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย มี 4-6 คู่ ในรุปขอบขนานหรือมน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 7-12 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบหรือมน แผ่นใบหนาเนียนและเกลี้ยง ขอบใบเป้นคลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบข้างละ 10-24 เส้น ก้านใบยาว 3-5 มม.
ดอกสีขาว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ  ออกรวมเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงตามซอกใบหรือเหนือรอยแผลใบตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 15-25 ซม. ดอกย่อยบานเต็มที่กว้าง 4-5 มม. 
แบบผลผนังชั้นในแข็ง รุปไข่ สีเขียวอมเหลือง ขนาดกว้าง 2.5-3.5- ซม. ยาว 3.5-4.5 ซม. เนื้อหุ้มเมล็ดมีรสเปรี้ยว เมล็ด ขนาดใหญ่และแข็งรูปไข่ ผิวเป็นเสี้ยนขรุขระ
ธันวาคม
กุมภาพันธ์
ไม่
มีนาคม
พฤษภาคม
ไม่
2
นิเวศวิทยา ป่าเบญจพรรณชื้น ป่าดิบแล้ง ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกเป็นกลุ่มให้ร่มเงในพื้นที่กว้าง ที่มีการระบายน้ำดี ทนแล้ง ผลเป็นอาหารของสัตว์
[1] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.  [2] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ