ยางน่องเถา


NA
ยางน่องเถา
เครือน่อง(ตะวันออกเฉียงเหนือ,แม่ฮ่องสอน) / น่อง(กลาง,นครราชสีมา) / บานบุรีป่า(ใต้) / ยางน่องเครือ(อุบลราชธานี)
Strophanthus caudatus (L.) Kurz
Strophanthus
caudatus
Franch.
APOCYNACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ