หมาก


NA
หมาก
พลา(เหนือ) / หมากมู้ (ลำปาง) / หมากเมีย(กลาง) / หมากสง(ใต้) 
Areca palm / Betelnut palm  
Areca catechu L.
Areca
catechu
L.
ARECACEAE
ไม้ต้นจำพวกปาล์ม สูง 10-15 ม. กลมทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8-12 ซม. ลำต้นตรง ไม่แตกกิ่งก้าน ตั้งตรงเนื้อไม้เป็นเสี้ยนยาวๆ แข็งเหนียว ลำต้นสีเทา
เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกเรียงเวียนหนาแน่นที่ปลายยอดยาวถึง 150 ซม. รูปกึ่งทรงกลม ใบย่อยรูปใบหอก กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 50-70 ซม. แผ่นใบเรียบหนา สีเขียว กาบใบหุ้มลำต้น
ออกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามซอกใบ เรียกว่า “จั่นหมาก” มีใบประดับหุ้ม รองรับช่อดอกรูปคล้ายกาบเรือ  ดอกสีขาวแกมเหลืองมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้น สีเขียว ดอกเป็นดอกแยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ติดอยู่ส่วนปลายช่อดอก และดอกเพศเมียอยู่ที่ส่วนโคนของก้านช่อดอก ดอกมีกลิ่นหอม
ออกเป็นทะลาย ผลรูปไข่หรือรูปกระสวย เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 – 6.3 ซม. ผิวเรียบ มีกลีบเลี้ยงติดเป็นขั้วผล สีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดงแกมส้ม 
เมล็ด มี 1 เมล็ด
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ในเขตร้อนชื้น

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

ปลูกกันแพร่หลาย ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังชั่วคราวได้

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ