มะฮอกกานีใบใหญ่


NA
มะฮอกกานีใบใหญ่
มะฮอกกานี
Baywood / Broad Leaf Mahogany / False Mahogany / Hondurus Mahogany / Mahoany
Swietenia macrophylla King
Swietenia
macrophylla
King
MELIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกระบอก แตกกิ่งก้านหนาทึบ เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มปนดำ ลำต้นขนาดใหญ่ เปลาตรง
ประกอบแบบขนนก ปลายคู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 3-8 คู่ รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว 6-15 ซม. ปลายและโคนใบแหลม แผ่นใบหนาเบี้ยว และโค้งเล็กน้อย สีเขียวเข้ม ใต้ใบสีอ่อนกว่า
ออกดอกเป็นช่อบริเวณซอกใบที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10-15 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ ปลายมน สีเหลืองอ่อนหรือเหลืองอมเขียว เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 0.7-1.2 ซม. เกสรเพศผู้ 10 อัน มีกลิ่นหอม
รูปไข่ กว้าง 2.5-12 ซม. ยาว 11-17 ซม. เปลือกหนา เมื่อแก่มีสีน้ำตาล และจะแตกจากโคนเป็น 5 พู  เมล็ด สีน้ำตาล มีปีก
พฤษภาคม
มิถุนายน
ไม่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด ทางตอนใต้ของเม็กซิโก การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์
โตเร็ว เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน แสงแดดจัด ใบไม่ร่วงนัก เหมาะจะปลูกเพื่อให้ร่มเงา ปลูกริมทะเลได้ เพาะเมล็ด
[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ