หมากลิง


NA
หมากลิง
Areca montana Ridl. 
Areca
montana
Ridl. 
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ