ชมพู่สาแหรก


NA
ชมพู่สาแหรก
ชมพู่แดง, ชมพู่ม่าเหมี่ยว(กลาง) 
Malay apple / Pomerac / Rose apple
Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry
Syzygium
malaccense
(L.) Merr. & L.M. Perry 
MYRTACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมหนาทึบ
เดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกเรียว กว้าง 5-10 ซม. ยาว 15-20 ซม. ปลายใบแหลมติ่ง โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน ใบอ่อนมีสีแดง
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 4 กลีบ สีชมพูสดกลีบดอกงุ้มงอ เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีชมพูปลายเหลือง หลุดร่วงง่าย ออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
ทรงกลมหรือรียาว เมื่อแก่เป็นสีแดงหรือขาวลายแดงและขาว เนื้อในสีขาว มีรสเปรี้ยวอมหวาน เมล็ด กลม ขนาดใหญ่ 1 เมล็ด
ตุลาคม
ธันวาคม
ไม่
-
-
ไม่
2
นิเวศวิทยา ถิ่นกำเนิด แถบออสเตรเลีย มาเลเซีย การกระจายพันธุ์ การใช้งานด้านภูมิทัศน์
เพาะเมล็ด และตอนกิ่ง
[1] วชิรพงศ์ หวลบุตตา. 2542. ไม้ต้นประดับ เล่ม 1-2. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [2] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ