ชมพู่แก้มแหม่ม


NA
ชมพู่แก้มแหม่ม
ชมพู่กะหลาป่า, ชมพู่ขาว, ชมพู่เขียว, ชมพู่นาก(กทม.)
Java apple / Wax apple / Wax jambu
Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry
Syzygium
samarangense
(Blume) Merr. & L.M.Perry
MYRTACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ