ดาวเรืองน้อย


NA
ดาวเรืองน้อย
คำปูจู้น้อย(เหนือ) / ยี่สุ่น(กทม.,ตรัง)
French marigold
Tagetes patula L.
Tagetes
patula
L.
ASTERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ