มะขาม


NA
มะขาม
มะขามไทย ตะลูบ (นครราชสีมา) 
Indian date / Tamarind
Tamarindus indica L.
Tamarindus
indica
L.
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ ปลายกิ่งลู่ลง เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่องลึก ไม่เป็นระเบียบตามยาวและขวางลำต้น
 
ประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ปลายคู่ เรียงสลับ มีใบย่อย 10-18 คู่ เรียงตรงข้าม ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 3-9 มม. ยาว 8-30 มม. ปลายใบเป็นติ่งหนาม โคนใบเบี้ยว ขอบใบเรียบ ใบมีขนหรือเกลี้ยง เส้นแขนงใบข้างละ 5-6 เส้น ก้านใบหลักยาว 8-10 มม.
สีเหลืองอมส้ม ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามปลายกิ่งหรือลำต้น ช่อดอกยาว 2-6 ซม. กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเหลืองซ้อนเหลื่อมกัน กลีบดอก 3 กลีบ เกสรเพศผู้ 3 อันเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ รังไข่ยาวประมาณ 0.7 ซม. มีขน ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม.
เป็นฝักหักตามข้อฝักหนาและโค้งสีน้ำตาล รูปขอบขนาน ฝักแก่ไม่แตก กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 5-15 ซม. ผนังชั้นกลาง มีเนื้อหุ้มเมล็ดสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม ลักษณะอ่อนนุ่มรับประทานได้
เมล็ด แบนเกือบกลม สีดำมัน
สิงหาคม
ตุลาคม
ไม่
มรกราคม
มีนาคม
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด ทวีปเอเชีย และแอฟริกาเขตร้อน

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ เปลือกลำต้นสีเข้มตัดกับสีเขียวอ่อนของใบมองดูสวยงาม ควรปลูกบริเวณลานจอดรถริมถนน หรือให้ร่มเงาทั่วไป

สภาพดินทุกชนิด ชอบแสงแดด

โดยการเพาะเมล็ด หรือตอนกิ่ง

[1] คณะผู้ดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2553ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
[2] มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙. 2547. ไม้นามตามถิ่น. พิมพ์ครั้งที่ 1. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[3] วีณา เชิดบุญชาติ. 2543. ปลูกผักไทยได้ทั้งอาหารและยา. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. 
[4] เอื้อมพร วีสมหมาย และปณิธาน แก้วดวงเทียน. 2552. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1. พิมพ์ครั้งที่ 2. เอช เอ็น กรุ๊ป จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[5] อุไร จิรมงคลการ. 2547. ผลไม้ในสวน. Fruits. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
[6] ต้นไม้และดอกไม้ประจำจังหวัด http://www.panmai.com/ 23082553

ภาพประกอบ