มะขามหวานพันธุ์สีทอง


NA
มะขามหวานพันธุ์สีทอง
Tamarindus indica L. Sri Thong
Tamarindus
indica
L.
Sri Thong
CAESALPINIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
3

ภาพประกอบ