หมากส้ม


NA
หมากส้ม
Areca vestiaria Giseke
Areca
vestiaria
Giseke
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ