ปาล์มแอบบอง


NA
ปาล์มแอบบอง
Arenga ambong Becc.
Arenga
ambong
Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ