ปาล์มอแรงก้า ออสเตเรียก้า


NA
ปาล์มอแรงก้า ออสเตเรียก้า
Arenga australasica (H.Wendl. & Drude) S.T.Blake in H.E.Moore
Arenga
australasica
(H.Wendl. & Drude) S.T.Blake in H.E.Moore
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ