ยมหอม


NA
ยมหอม
Cigar–box cedar / Indian mahogani / Moulmein cedar
Toona ciliata M. Roem.
Toona
ciliata
M. Roem.
MELIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ