เมเปิ้ล


NA
เมเปิ้ล
Sycamore Maple
Acer pseudoplatanus L.
Acer
pseudoplatanus
L.
ACERACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ