เต่าร้างหนูใบสั้น


NA
เต่าร้างหนูใบสั้น
ตาล(กลาง,ชลบุรี) / ตาลไก้(เลย) / ตาลรั้ง(จันทบุรี) / เต่าร้างหนู(กทม.,ใต้)
Arenga caudata (Lour.) H.E.Moore
Arenga
caudata
(Lour.) H.E.Moore
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ