นางเลว


NA
นางเลว
ลิงแลว
Tupistra albiflora K.Larsen
Tupistra
albiflora
K.Larsen
CONVALLARIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ