ปาล์มอแรงก้า แองการาย


NA
ปาล์มอแรงก้า แองการาย
Arenga engleri Becc.
Arenga
engleri
Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ