นางลาว


NA
นางลาว
ลิงลาว
Tupistra clarkei Hook.f.
Tupistra
clarkei
Hook.f.
CONVALLARIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ