ชำมะนาด


NA
ชำมะนาด
ชมนาด, ชำมะนาดกลาง(กลาง) / ชำมะนาดฝรั่ง, ดอกข้าวใหม่ (กทม.) / อ้มส้าย(เหนือ) 
Vallaris glabra (L.) Kuntze
Vallaris
glabra
(L.) Kuntze
APOCYNACEAE
เป็นไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้อื่น เลื้อยได้ไกลถึง 6 เมตร เถากลม สีเขียว ทุกส่วนภายในต้นมีน้ำยางสีขาว
เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปรีกว้างแกมรูปไข่กลับ กว้าง 4-8 ซม. ยาว 7-15 ซม. ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบและเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมันก้านใบยาว 2-3 ซม.
  
ดอกรูปถ้วยตื้นสีขาว ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อละ 15-30 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลางดอก 1-1.5 เซนติเมตร กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันปลายแยก 5 แฉก ปลายแฉกแหลม เกสรเพศผู้มี 5 อัน สีขาวติดกัน มีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย
เป็นฝัก ฝักแห้งแตกออกได้
-
-
ใช่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา

ถิ่นกำเนิด อินโดนีเซีย

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกประดับซุ้ม ให้ร่มเงาเนื่องจากมีใบดก

ปลูกกลางแจ้งออกดอกดีกว่าปลูกที่แดดรำไร ดินปลูกชื้น ระบายน้ำดี

เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง หรือตัดกิ่งปักชำ เป็นพืชที่ขยายพันธุ์ค่อนข้างยาก เนื่องจากกิ่งเปราะ หักง่าย และมีน้ำยางมาก

[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] พัฒน์ พิชาน. 2550. สุดยอดไม้ประดับ-ไม้ดอกหอม. ไทยควอลิตี้บุ๊คส์. กรุงเทพมหานคร.
[3] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ