ปาล์มศรีสยาม


NA
ปาล์มศรีสยาม
เต่าร้างศรีสยาม, ศรีสยาม(กทม.)
Arenga hookeriana (Becc.) Whitmore
Arenga
hookeriana
(Becc.) Whitmore
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ