ตาว


NA
ตาว
กาฉก(ชุมพร) / ฉก(ใต้) / ตาว(สตูล,เหนือ) / ต๋าว(เหนือ) / เต่าเกียด(กทม.,ปทุมธานี) / โตะ(ตราด) / เนา(ตรัง,เหนือ) / ลูกชิด(กลาง) / หลังค่าย(ปัตตานี) ปาล์มชิด (พินาต้า)
Sugar palm
Arenga pinnata (Wurmb) Merr.
Arenga
pinnata
(Wurmb) Merr.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ