ปาล์มอแรงก้า ทริมูล่า


NA
ปาล์มอแรงก้า ทริมูล่า
Arenga tremula Becc.
Arenga
tremula
Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ