ปาล์มสายรุ้ง


NA
ปาล์มสายรุ้ง
Arenga undulatifolia Becc.
Arenga
undulatifolia
Becc.
ARECACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ