ลิ้นมังกร


NA
ลิ้นมังกร
Habenaria rhodocheila Hance
Habenaria
rhodocheila
Hance
ORCHIDACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ