ใบระบาด


NA
ใบระบาด
ผักระบาด(กลาง) / เมืองมอน(กทม.)
Elephant creeper
Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer.
Argyreia
nervosa
(Burm.f.) Bojer.
CONVOLVULACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ