ไก่ฟ้าใหญ่/ ไก่ฟ้ายักษ์


NA
ไก่ฟ้าใหญ่/ ไก่ฟ้ายักษ์
Aristolochia gigantea Mart. & Zucc.
Aristolochia
gigantea
Mart. & Zucc.
ARISTOLOCHIACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ