ไก่ฟ้าเล็ก


NA
ไก่ฟ้าเล็ก
ไก่ฟ้า(กทม.) 
Pelican flower
Aristolochia ringens Vahl
Aristolochia
ringens
Vahl
ARISTOLOCHIACEAE
เป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็ก อายุหลายปี โตเร็ว ลำต้นมีขนปกคลุมเลื้อยพันด้วยปลายยอดได้ไกลถึง 10 ม.
เดี่ยว ออกสลับ รูปหัวใจ ขนาด 7-12 x 7-15 ซม. ปลายใบมน
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ในไทยพบทางเหนือ ที่สูงตั้งแต่ 1,000 เมตร

ถิ่นกำเนิด ทวีปอเมริกากลาง ทะเลสาบแคริบเบียน และรัฐฟลอริดา

การกระจายพันธุ์

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

[1] อฤชร พงษ์ไสว. 2541. ไม้เลื้อยประดับ. พิมพ์ครั้งแรก. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ