กระดังงาจีน


NA
กระดังงาจีน
การเวก(กลาง) / สะบันงาจีน(เหนือ)
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari
Artabotrys
hexapetalus
(L.f.) Bhandari
ANNONACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
2

ภาพประกอบ