การเวก


NA
การเวก
กระดังงัว(ราชบุรี) / กระดังงาเถา(ใต้) / กระดังงาป่า(กาญจนบุรี,ราชบุรี) / หนามควายนอน(ชลบุรี) 
Artabotrys siamensis Miq.
Artabotrys
siamensis
Miq.
ANNONACEAE
เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง มีลักษณะของต้น ใบ และดอก คล้ายกับกระดังงาจีนมาก แตกต่างกันที่การเวกเป็นไม้พื้นเมืองของไทย มีขนทั่วไปตามปลายกิ่ง ก้านและใบ มีใบและดอกขนาดเล็กกว่า
เดี่ยวออกเรียงสลับ รูปไข่กลับ กว้าง 5 – 5.5 ซม. ยาว 13 – 16 ซม. โคนใบมนปลายใบแหลม ตามเส้นกลางใบมีขนทั้งด้านบนและด้านล่าง ใบบางและเหนียว เส้นแขนงใบมี 7 – 9 คู่ ก้านใบยาว 5 – 6 มม.
เดี่ยวหรือเป็นกระจุก 1 – 3 ดอก ออกที่ส่วนต่อของตะขอ ตะขอยาว 1.8 – 2 ซม. กลีบดอกอ่อนสีเขียวเมื่อบานเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลีบดอกหนาและแข็ง กลีบเลี้ยงรูปไข่ สีเขียว ยาว 5 – 7 มม. ปลายกลีบกระดกขึ้น กลีบดอกหนาและแข็ง เรียงเป็น 2 ชั้น กลีบชั้นนอกรูปขอบขนาน กว้าง 0.8 – 1.2 ซม. ยาว 2.5 ซม. กลีบชั้นในมีขนาดเล็กกว่า ก้านดอกยาว 1.5 ซม. มีกลิ่นหอม
กลุ่ม ก้านช่อผลยาว 1.5 เซนติเมตร มีผลย่อย 4 – 15 ผล แต่ละผลกลมรีกว้าง 1.8 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร ก้านผลย่อยสั้นมาก ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
เมล็ด แต่ละผลมี 1 – 2 เมล็ด
มีนาคม
-
ไม่
-
-
ไม่
2

นิเวศวิทยา ในป่าเบญจพรรณทางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 50 300 เมตร

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์

                การใช้งานด้านภูมิทัศน์ ปลูกเป็นไม้เลื้อยไต่ซุ้ม ให้ร่มเงา
โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง ปลูกให้เลื้อยไต่ซุ้ม
[1] คณะกรรมการวิชาการดำเนินงานส่วนสวนสมุนไพรพืชสวนโลก. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. Herbal Garden in Royal Flora Expo 2006. บริษัท สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
[2] ปิยะ เฉลิมกลิ่น. 2544. พรรณไม้วงศ์กระดังงา. พิมพ์ครั้งที่ 1. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.

ภาพประกอบ