กูดต้นดอยสุเทพ


NA
กูดต้นดอยสุเทพ
Cyathea spinulosa Wall.
Cyathea
spinulosa
Wall.
CYATHEACEAE
-
-
ไม่
-
-
ไม่
1

ภาพประกอบ